De 10 vanligaste misstagen vid anlitande av hantverkare

Bygga om, renovera och förbättra våra boenden har blivit ett av svenska folkets absolut mest omtyckta fritidssysselsättningar. Det ökade intresset har också lett till fler aktörer och ökad konkurrens bland hantverkare/entreprenörer. Hur svårt det är att hitta en hantverkare som är såväl billig, som duktig och pålitlig är en fråga som diskuteras flitigt i fikarum runt om i Sverige och tyvärr saknas inte skräckhistorier.

Det bästa du kan göra för att skydda dig är att sätta dig in i de regler som gäller för entreprenadarbete innan du börjar att ta in offerter eller så väljer du att jobba med en bostadsjurist.

Här följer 10 av de vanligaste misstagen som folk gör när de anlitar hantverkare.

Dålig kontroll av behörigheter
 • Save

1. Dålig kontroll av behörigheter

Kontrollera alltid att hantverkaren har rätt behörigheter. Detta är särskilt viktigt vid elinstallationer, rördragning och badrumsrenovering. Exempelvis krävs svåra beräkningar gällande stommens hållfasthet om du vill riva ut väggar och då vill du vara säker på att hantverkaren har den kompetens han säger att han har.

Dålig kontroll av referenser
 • Save

2. Dålig kontroll av referenser

Många missar att ta referenser och även om man gör det så följer man inte upp. Att ringa åtminstone en referens är en billig försäkring mot framtida problem. Fråga om arbetet gick som planerat, om det uppstod några problem och om kostnaden blev vad som kommits överens om, utan extra avgifter. Även om den du ringer inte haft några problem (vilket ju är sannolikt eftersom den lämnades som referens) kan du fråga hur den personen tror att den tilltänkta hantverkaren skulle hanterat ett problem om det uppkommit. Byggprojekt tar ju ofta en hel del tid och under den tiden utvecklar man ofta en god känsla för hur pålitlig en person, eller ett företag, faktiskt är.

Dålig kontroll av bolaget och dess företrädare
 • Save

3. Dålig kontroll av bolaget och dess företrädare

Även om en hantverkare är professionell och kapabel att göra ett fantastiskt jobb kan företaget som står bakom vara mindre bra. Det är därför bra att kolla upp företaget i sig och inte bara det arbete de utfört. Du kan själv hitta uppgifter om ett bolags omsättning och antal anställda via allabolag.se. Vissa bolag skapar en bild av att de är större och mer etablerade än de faktiskt är. Att en entreprenör har flera äldre företag som har gått i konkurs är också ett varningstecken. Du kan också ringa kronofogden och tingsrätten och fråga om det finns obetalda skulder eller pågående tvister med kunder eller leverantörer.

Entreprenören ges fria händer med offerten
 • Save

4. Entreprenören ges fria händer med offerten

Det kan vara svårt att jämföra olika hantverkares prissättning (offerter) eftersom olika saker ingår i dem. För att undvika detta är det bästa man har helt klart för sig vad det är man vill ha gjort innan man börjar leta hantverkare. Skapa ett förfrågningsunderlag d.v.s. en lista på exakt vad det är du vill ha gjort och låt sedan hantverkarna lämna sina prisuppgifter utifrån den. Vet du inte riktigt vad du vill ha gjort och vill ha hantverkarens hjälp att lägga upp projektet så ha tålamod. Hoppa inte på första bästa förslag utan använd den första offerten som förfrågningsunderlag till nästa hantverkare.

Gäller det stora ombyggnationer är det bästa att skaffa hjälp med att göra ett förfrågningsunderlag, din lista. Det är lätt att glömma bort saker som bygglovskostnader, materialkostnader, bortforsling av byggsopor, transportkostnader, kostnader för ritningar m.m.

Beställning utan avtal
 • Save

5. Beställning utan avtal

Visst kan det vara frestande att spara pengar genom att anlita hantverkare “under bordet” men man måste då inse att man inte heller har något skydd om det går fel. Även de som vill sköta allt enligt reglerna tror ibland att det räcker med offerten som ett avtal vilket inte är sant. Ett riktigt entreprenadavtal behövs för bästa möjliga skydd. Detta innehåller mycket mer än en specifikation på arbetet. I avtalet skriver man också in när jobbet ska vara klart, vad som händer vid förseningar, vilka garantier som ges och vilka försäkringar som gäller samt inte minst det exakta priset.

Det bästa är att kontakta en jurist som skriver avtalet men gäller det mindre jobb går det också att använda sig av standardavtal som branschen tagit fram exempelvis ABS 09 (ny- och tillbyggnad av hus) eller Hantverkarformuläret (andra renoveringar). Dessa kan du hitta på internet.

Bristfälliga försäkringar
 • Save

6. Bristfälliga försäkringar

Seriösa hantverks- och byggföretag har försäkringar för att skydda både sina kunder och sig själva. Det finns dock en rad olika försäkringar och du bör fråga exakt vilka försäkringar man har och vad de täcker. Dessa är några av de försäkringar som finns på marknaden och som gagnar dig som kund.

a. Färdigställandeförsäkring täcker situationen att entreprenören går i konkurs. Den gäller endast de byggnationer som angivits i avtalet. Om man lägger till ytterligare byggnationer senare, t.ex. en balkong som inte fanns med i ritningarna från början, måste försäkringen också uppdateras.

b. Byggfelsförsäkring försäkrar fel som uppkommer inom 10 år. Den här försäkringen följer huset, så om du flyttar tar den nya ägaren över försäkringsskyddet.

c. Allriskförsäkring ska alla entreprenörer ha enligt ABS 09 för eventuella skador och du som beställer ska också vara medförsäkrad. Försäkringen gäller för verktyg, maskiner, byggmaterial och byggnaden under projektet och två år efter avslutande.

d. Rot-försäkring är en allriskförsäkring för befintlig fast egendom d.v.s. ditt hus, garage eller sommarstuga som entreprenören utför sitt arbete på/i. I vissa fall tecknas en sådan försäkring separat och i vissa fall ingår den som en del i en allriskförsäkring.

e. Ansvarsförsäkring gäller skador för tredjeman eller icke kontraktsbunden part och ska också gälla i två år efter projektets slut.

Prissättning missförstås
 • Save

7. Prissättning missförstås

Många hantverkare säger att det blir billigare med en löpande räkning d.v.s. att de tar betalt för faktiskt arbetad tid istället för att de sätter ett fast pris. Det kan stämma, eftersom de när de sätter fasta priser ser till att ha marginalerna på sin sida och täcka upp för eventuella oförutsedda händelser. Tror hantverkaren att jobbet ska ta 30 timmar sätts kanske ett fast pris på motsvarande 40 timmar så att det inte slutar med att man går back. Väljer du löpande räkning är det dock väldigt viktigt att det skrivs in i avtalet att tiden måste redovisas. Att du löpande ska ha tillgång till timsedlar och även specifikationer på material så att du inte får en chock när arbetet avslutats och fakturan kommer.

Att välja fast pris kan kännas tryggare men då är det viktigt att du ser till att det står i avtalet hur tilläggs- och ändringsarbete ska hanteras. Priset för sådant arbete ska vara tydligt angivet så att du inte får en faktura full med oväntade tilläggsarbeten till hutlösa priser. Kolla också alltid noga en offert så att den inte innehåller friskrivningar, att visst arbete som t.ex. att rötskador upptäcks vid rivning, inte ingår.

Entreprenören tillåts välja besiktningsman
 • Save

8. Entreprenören tillåts välja besiktningsman

För den som är okunnig och litar på sin hantverkare kan det kännas lättast att låta denne välja besiktningsman när det väl är dags för att avsluta arbetet. Detta är dock tyvärr ofta ett misstag. En besiktningsman som får arbete via din hantverkare är knappast på din sida och detta kan försvåra dina chanser att få prisavdrag eller skadestånd om det skulle gå så långt. Medan en besiktningsman som fått jobbet direkt via dig i alla fall inte är på hantverkarens sida. För ytterligare skydd kan det också vara bra att låta din besiktningsman kolla kritiska skeden i processen som t.ex. tätskiktet i badrummet, innan kakel läggs på. Det är bättre att ett fel upptäcks tidigt.

Även när det gäller slutbesiktning är avtalet av stor betydelse. Slutbesiktningen sker mot avtalet. Besiktningsmannens jobb är att kontrollera att hantverkaren gjort vad som står i avtalet. Ett bra avtal hjälper dig varje steg på vägen.

Muntlig reklamation
 • Save

9. Muntlig reklamation

En reklamation måste ske skriftligen. Reklamerar man bara muntligt genom ett telefonsamtal så är det svårt att bevisa senare att man faktiskt reklamerat.

Hantverkaren nekas möjlighet att avhjälpa felet
 • Save

10. Hantverkaren nekas möjlighet att avhjälpa felet

Uppstår ett fel har hantverkaren alltid rätt att försöka att rätta till det innan man vidtar andra åtgärder. En del kunder missar detta och vill direkt ha prisavdrag eller ringer en annan hantverkare för att fixa felet. Var dock noga med att dokumentera felet, skriv ner vad som är fel och ta kort. Dokumentera även avhjälpandet.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Förebygg framtida problem genom att skaffa rådgivning om upphandling av hantverkstjänster, avtalsupprättande, kostnadskontroll m.m.
 • Om problem uppstår, få en analys av gällande avtal för bättre kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.
 • Försäkra dig om att du agerar korrekt, t.ex. ger hantverkaren möjlighet att avhjälpa, för att slippa rättsförluster.
 • Slipp driva processer som inte är kostnadseffektiva eller saknar solid grund – bespara dig besväret.

Tvistelösning

 • Få snabbare och smidigare tvistelösning med hjälp av en professionell förhandlare.
 • Se till att reklamation skickas i rätt ordning och minimera onödiga kostnader.
 • Säkerställ maximalt utnyttjande av eventuellt tillämpliga försäkringar.
 • Ge dig själv bästa möjliga förutsättningar vid en prövning i domstol.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Hantverkaren-nekas-möjlighet-att-avhjälpa-felet
 • Save