5 vanligaste fallgroparna när bostadsrättsföreningar väljer juristbyrå i Stockholm

Det kan vara komplicerat att driva bostadsrättsförening och de flesta föreningar upptäcker förr eller senare att de har behov av juridisk rådgivning. Att löpande anlita en jurist kan förebygga många av de problem som kan uppkomma för bostadsrättsföreningar genom otidsenliga stadgar eller dåligt upphandlade entreprenader. Hur ska ni då göra för att hitta rätt juristbyrå i Stockholm för just er bostadsrättsförening? Hur du än väljer att söka får du normalt hundratals alternativ vilket kan kännas överväldigande. Du och dina styrelsekollegor kan börja med att undvika de 5 vanligaste fallgroparna vid det viktiga valet av jurist genom att läsa vidare nedan.

Att tro att en större juristbyrå alltid är bättre
  • Save

1. Att tro att en större juristbyrå alltid är bättre

En stor byrå döpt på klassiskt sätt efter de välkända advokater som äger den kan kännas som ett säkert val. Just när det gäller bostadsjuridik är detta dock sällan sant. Stora byråer fokuserar ofta på brottmål och affärsjuridik. Bostadsjuridik är ett ganska litet område och hos en stor byrå hamnar sannolikt din bostadsrättsförenings ärende ganska långt ner på prioriteringslistan. Dessa slags ärenden tilldelas många gånger en så kallad biträdande jurist dvs. en yngre oerfaren jurist som kanske aldrig ens jobbat med detta område. På grund av intern konkurrens på Stockholms största byråer kan arbetsförhållandena för dessa unga jurister ofta vara tuffa med ett stort antal ärenden per jurist och på vissa byråer är personalomsättningen hög. Rätt vad det är hamnar ditt ärende i botten på högen hos en ny biträdande jurist och växeln vet inte ens vart de ska koppla dig när du ringer för att höra hur det går.

Att välja en byrå med annan specialisering
  • Save

2. Att välja en byrå med annan specialisering

Precis som på andra områden handlar det om att hitta rätt kompetens. Samhället blir för varje år mer komplext och detta gäller även inom juridiken. När din bostadsrättsförening behöver hjälp är det alltid bäst att vända sig till en byrå som är specialiserad på just de frågor som ni har. Även om du var väldigt nöjd med den advokat som du anlitade för din skilsmässa eller som du har kontakt med via jobbet så är det inte säkert att denna kan göra ett lika bra jobb när det gäller just bostadsjuridik. En annan aspekt att komma ihåg är att en advokat inte heller nödvändigtvis alltid är duktigare än en jurist. En specialiserad jurist som jobbat flera år inom ett visst rättsområde och på så sätt skaffat sig erfarenhet är antagligen duktigare på just sitt område än en allmänpraktiserande advokat. Med advokattiteln följer dock en viss kvalitetsstämpel. Advokat får man kalla sig om man fått inträde i Advokatsamfundet. För att få det måste man ha jobbat visst många år och klara ett inträdesprov. Som medlem i samfundet har man sen en skyldighet att fortsätta att vidareutbilda sig och att följa samfundets etiska regler som finns till för att skydda klienterna. Därför kan det vara ett bra val för din bostadsrättsförening om du kan hitta en advokat om denne dessutom specialiserat sig på bostadsjuridik.

Att bortse från det personliga bemötandet
  • Save

3. Att bortse från det personliga bemötandet

Ytterligare en viktig faktor även när det gäller specialister är att man inte bör bortse från det personliga bemötandet. Att man inte fått en särskild kontaktperson är det kanske vanligaste klagomål vi hör från klienter som vi tar över från andra juristbyråer i Stockholm. På större byråer kan det bero på situationer som den som beskrivits ovan. När en särskild kontaktperson inte tilldelas dig direkt kan det tyda på att det inte finns någon på byrån med just den specialistkompetens som du söker. Betalar din bostadsrättsförening höga arvoden för juridisk rådgivning är det tråkigt att behöva prata med en ny, mer eller mindre insatt, jurist varje gång du ringer. Utan en kontaktperson är det svårt att få snabb återkoppling och det kan kännas som att det saknas engagemang för din förening, medlemmarna och ert speciella ärende.

Att fokusera för mycket på prissättning
  • Save

4. Att fokusera för mycket på prissättning

För små bostadsrättsföreningar med begränsad budget kan det kännas kostsamt att behöva anlita en jurist. Vårt råd är dock att man inte bör fokusera för mycket på prissättning, utan snarare på kvalitet. Juridiska byråer föredrar att debitera per timme av en anledning. Till skillnad från när du behöver byta bromsar på bilen är det ofta svårt att bedöma exakt hur mycket arbete som krävs för ett visst juridiskt ärende. Även ur denna synpunkt är det bäst att anlita en jurist eller advokat som är specialiserad på just bostadsjuridik. En biträdande jurist med liten erfarenhet på området behöver mycket mer tid på sig för inläsning. Någon med mindre erfarenhet kan säkert göra ett bra jobb, men det kommer kanske att kosta lika mycket eller mer – även om den biträdande juristen har lägre timarvode. Jurister med mer erfarenhet har också bättre möjlighet att kunna ge någon slags ungefärlig prisbild eftersom de har bättre möjlighet att bedöma vilken arbetsinsats som krävs.

Att inte kräva praktiska råd
  • Save

5. Att inte kräva praktiska råd

Ett annat problem som vi förstått förekommer med andra juristbyråer är att det inte ges några praktiska råd som faktiskt leder till framsteg för bostadsrättsföreningen. Istället får man en lång rättsutredning. Det spelar ingen roll hur väl skriven och genomarbetad den är när det handlar om att lösa ett akut problem. Särskilt med oerfarna jurister eller byråer som specialiserar sig på andra rättsområden kan fokus hamna för mycket på de rent juridiska aspekterna. Att hitta en lösning handlar inte bara om vem som faktiskt skulle ha rätt i ett mål framför nämnd eller domstol. Hos en specialiserad byrå hittar du den slags breda erfarenhet som krävs för att jobba fram praktiska lösningar och kompromisser som fungerar för alla parter.

Vi är naturligtvis ute i eget ärende i denna artikel men hoppas att vi ändå på ett relativt objektiv sätt kunnat föra fram information om de största fallgroparna du bör undvika för att välja bästa möjliga juristbyrå i Stockholm för just din bostadsrättsförening.

Välj oss som din juristbyrå i Stockholm!

Kontakta oss för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

  • Save