De 8 vanligaste misstagen i samband med andrahandsuthyrning och Airbnb

Ibland tar livet sådana vändningar att det uppstår ett behov av att hyra ut din bostad i andra hand. Kanske vill du plugga utomlands ett tag, ta en tillfällig anställning på en annan ort eller prova på att vara sambo med nya kärleken. På grund av den tuffa bostadsmarknaden är det också många som vill hjälpa familj och vänner genom ett förmånligt andrahandsavtal. Att hyra ut i andra hand kan dock vara problematiskt särskilt om du har ett hyreskontrakt eller bor i en bostadsrättsförening. Även för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och de som är hyresgäster i andra hand är det inte alltid så lätt att veta vad som gäller.

På senare år har det också blivit vanligt med tillfälliga uthyrningar genom webbsajter som Airbnb med nya juridiska frågor som följd.

Hos oss på Bostadsjuristerna kommer vi i kontakt med många klienter som stött på juridiska problem i samband med andrahandsuthyrning och uthyrning genom Airbnb. Dessa är några av de vanligaste misstagen folk gör samt några tips på hur du kan undvika dem.

Begreppet andrahandsuthyrning missförstås
 • Save

1. Begreppet andrahandsuthyrning missförstås

För att en bostadssituation ska räknas som en andrahandsuthyrning krävs endast att du låter någon nyttja d.v.s. bo i din lägenhet självständigt, utan att du samtidigt bor där. Om du får betalt eller inte spelar konstigt nog ingen roll. Inte heller gör det någon skillnad om det är en familjemedlem eller en total främling som hyr.

Inneboende är en annan sak, då har du någon som bor med dig i din lägenhet, oftast genom att personen hyr ett rum/en del av din lägenhet. En förutsättning för att det ska vara fråga om inneboende är att du själv fortfarande bor kvar och har kontrollen över lägenheten.

Korttidsuthyrning av den typ som exempelvis förmedlas via Airbnb har i praxis inte ansetts utgöra andrahandsuthyrning utan ”hotellverksamhet”. Därför har föreningen alltid rätt att neka sådan uthyrning då lägenheten som upplåtits som bostad ska användas som bostad och inte hotell.

Bostadsinnehavare förstår inte när tillstånd krävs
 • Save

2. Bostadsinnehavare förstår inte när tillstånd krävs

Som förklarats i punkt 1 är begreppet andrahandsuthyrning mycket vidare än vad många tror. Oavsett om det är barn eller släktingar krävs tillstånd från hyresvärd eller bostadsrättsförening. Bor du i bostadsrätt gäller att du måste ha skäl för att få hyra ut din bostad i andra hand och föreningen ska dessutom inte ha befogad anledning att säga nej. Att tillfälligt behöva bo på annan ort på grund av studier eller jobb är just sådana skäl som ger dig rätt att hyra ut din bostad i andra hand. Att vilja tjäna pengar och hyra ut via Airbnb är däremot inte ett giltigt skäl men därmed inte sagt att din förening kommer att säga nej. De kan fortfarande säga ja men har rätt att säga nej.

Giltiga skäl för att hyra ut missförstås
 • Save

3. Giltiga skäl för att hyra ut missförstås

Just frågan om vad som är giltiga skäl för att hyra ut i andra hand missförstås ofta. Det finns dock bra praxis (hyresnämndsavgöranden) i frågan och en bostadsjurist kan snabbt ge svar på vilka situationer som omfattas. Förutom de som redan nämnts har t.ex. uthyrning i avvaktan på pension och längre sjukhus- eller sjukhemsvistelser godkänts som giltiga skäl. Det avgörande kriteriet är att man faktiskt tänker flytta tillbaka till sin bostad.

Hyrestiden tros vara obegränsad
 • Save

4. Hyrestiden tros vara obegränsad

Tyvärr tror de som hyr ut eller de som hyr i andra hand ibland att hyrestiden är obegränsad. Bostadsrättsföreningar ska tidsbegränsa andrahandsuthyrningen en viss period, ofta till ett år i taget.

Hyresnämnden godkänner också en period i taget och som regel inte mer än totalt 4 år. De juridiskt godtagbara skälen anses minska med tiden ju längre du har hyrt ut. Har du haft en fast anställning på en annan ort i tre år eller köpt ett hus med din sambo under tiden du hyrt ut är det svårt att påstå att du tänker flytta tillbaka.

Bostadsrättsinnehavare förstår inte konsekvenserna av att hyra ut utan tillstånd
 • Save

5. Bostadsrättsinnehavare förstår inte konsekvenserna av att hyra ut utan tillstånd

Som de tidigare punkterna visar är det lätt, och väldigt förståeligt, att det missas att det krävs tillstånd för att hyra ut i andra hand. Du kanske låter din kusin bo gratis medan du jobbar utomlands i tre månader. Tyvärr kan det bli allvarliga konsekvenser av att inte be om tillstånd. I värsta fall kan din bostadsrätt bli förverkad d.v.s. du förlorar rätten till din bostad. Innan detta sker måste du dock få en varning (i juridiska termer en anmodan) och möjlighet att rätta till ditt misstag. Du kan be föreningen om tillstånd eller vända dig till hyresnämnden.

Bostadsrättsinnehavare vet inte vad de ska göra när föreningen säger nej
 • Save

6. Bostadsrättsinnehavare vet inte vad de ska göra när föreningen säger nej

Även de som ber om tillstånd stöter ibland på problem. Visst kan det kännas orimligt att föreningen säger nej till att din lillebror hyr lägenheten medan du provar att bo i din partners villa men många vet inte vart de ska vända sig. Du har rätt att vända dig till hyresnämnden och deras beslut gäller över din bostadsrättsförenings beslut.

Föreningen vet inte att de får ta ut extra avgifter
 • Save

7. Föreningen vet inte att de får ta ut extra avgifter

Även bostadsrättsföreningar har rättigheter när det gäller andrahandsuthyrningar. En bostadsrättsförening jobbar för medlemmarnas trygghet och har faktiskt rätt att ta ut extra avgift för de extra kostnader som uppstår för föreningen, om en medlem vill hyra ut i andra hand. Detta måste dock i så fall finnas inskrivet i bostadsrättsföreningens stadgar.

Bostadsrättsinnehavaren förstår inte sitt ansvar vid andrahandsuthyrning
 • Save

8. Bostadsrättsinnehavaren förstår inte sitt ansvar vid andrahandsuthyrning

Hyr du ut i andra hand är det du som har allt ansvar för din hyresgäst. Du är ansvarig för att din andrahandshyresgäst betalar hyra och inte beter sig störande. Kanske känns det orättvist men betalar inte din hyresgäst hyran så är det dig bostadsrättsföreningen kommer att komma efter. Du måste själv se till att din andrahandshyresgäst betalar för sig.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning och upprättande av nödvändiga dokument

 • Få allmän information och svar på vanliga frågor om rättigheter och skyldigheter i samband med andrahandsuthyrning och Airbnb.
 • Förebygg problem genom att låta oss upprätta ordningsregler, policydokument och instruktioner/handlingsplan för styrelsen.
 • Underlätta framtida administration genom att ha ansökningsblanketter som ger er alla de uppgifter som ni behöver för att fatta riktiga beslut.
 • Försäkra er om att alla dokument står i överensstämmelse med lagstiftning och bostadsrättsföreningens stadgar.
 • Säkerställ kunskap inom föreningen genom att frågan har avhandlats och att alla har nödvändig information.

Stadgeändringar

 • Se till att era stadgar överensstämmer med föreningens önskemål avseende andrahandsuthyrning och Airbnb.
 • Ge er bostadsrättsförening möjlighet att ta ut extra avgift vid andrahandsuthyrning.
 • Försäkra er om att beslut om stadgeändringar formuleras på rätt sätt och fattas i rätt ordning.

Bedöma ansökningar om andrahandsuthyrning

 • Få en juridisk bedömning av om förutsättningar för andrahandsuthyrning föreligger.
 • Se till att era beslut följer gällande praxis och inte står i strid med likhetsprincipen.
 • Slipp tråkiga tvister till följd av att andrahandsuthyrning nekats utan giltig grund.

Rättelseanmodan och förverkande

 • Försäkra er om att rättelseanmodan formuleras tydligt och skickas i rätt ordning.
 • Slipp risken att gå miste om möjligheten till förverkande på grund av felaktigt skött formalia.
 • Slipp den personliga stress det ofta medför för styrelsen att sköta varnings- och förverkandeprocessen själva.

Hantera störningar vid andrahandsuthyrning och Airbnb

 • Som bostadsrättsförening, få en bedömning av vilka möjligheter som finns vid störningar.
 • Som andrahandsuthyrare, få hjälp med vilket ansvar och möjligheter du har om din hyresgäst inte sköter sig.
 • Säkerställ att rätt part krävs på ansvar på en gång.
 • Öka chanserna till snabb tvistelösning genom att låta en utomstående komma in och medla.

Ombud vid tvist i hyresnämnd

 • Se till att du representeras av en expert.
 • Maximera dina chanser att vinna vid en tvist i nämnd.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Bostadsrättsinnehavaren-förstår-inte-sitt-ansvar-vid-andrahandsuthyrning
 • Save