Artiklar för dig i bostadsrättsföreningens styrelse

Här har vi samlat alla våra artiklar som är relevanta för er som arbetar i styrelse i bostadsrättsförening.

Alla artiklar
Din fastighetsjurist i Stockholm

Din fastighetsjurist i Stockholm

Kanske förknippar du fastighetsjuridik och fastighetsjurister med stora bolag, komplicerade fastighetsöverlåtelser eller kommersiella byggentreprenader? Då har du inte fel, men fastighetsjuridik innebär mer än så. För oss på Bostadsjuristerna innebär fastighetsjuridik sådan juridik som privatpersoner och bostadsrättsföreningar kommer i kontakt med till vardags. Hos oss jobbar juristerna främst med…
Fem tips angående arvode för styrelse i bostadsrättsförening

Fem tips angående arvode för styrelse i bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening (Brf) är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. I en ekonomisk förening så är det primära ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, vilket i en Brf innebär att förvalta föreningens kapital dvs. fastighet. Frågan om arvode…
Upphandling av byggprojekt – de 10 vanligaste misstagen BRF-styrelser gör

Upphandling av byggprojekt – de 10 vanligaste misstagen BRF-styrelser gör

Ett stort byggprojekt (entreprenad) i en bostadsrättsförening kan vara ett nödvändigt ont för att förbättra huset eller ett spännande projekt där tidigare outnyttjade ytor blir nya bostäder. Gemensamt för alla entreprenader är att de skall genomföras på ett bra sätt både till innehåll och till tid. Inte sällan är…
Indirekt besittningsskydd – de 7 vanligaste misstagen

Indirekt besittningsskydd – de 7 vanligaste misstagen

Många bostadsrättsföreningar fungerar idag som hyresvärdar, både för bostads- och lokalhyresgäster. Att konvertera oanvända utrymmen till bostäder eller lokaler för uthyrning är ett populärt sätt för en förening att skaffa extra intäkter. För att styrelsen ska kunna agera som hyresvärd på bästa sätt krävs dock en hel del kunskap…
Entreprenadrätt – Fem skäl att anlita oss

Entreprenadrätt – Fem skäl att anlita oss

Entreprenadrätt kan sägas avse – i vart fall mer omfattande – projekt inom byggsektorn. Det kan vara fråga om en privatperson, en bostadsrättsförening eller ett företag som anlitar en entreprenör för att utföra en byggnads- eller underhållstjänst. Redan i samband med beställningen krävs det ofta juridiska överväganden. Ett avtal…
De 5 vanligaste problemen avseende lagen om ekonomiska föreningar

De 5 vanligaste problemen avseende lagen om ekonomiska föreningar

En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening. De formella reglerna kring beslutsordning m.m. i en bostadsrättsförening återfinns därför i lagen om ekonomiska föreningar. Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska en förening främja medlemmarnas intressen, ha minst tre medlemmar och vara registrerad. En ekonomisk förening är en fristående juridisk…