Bostadsjuridik – vardagsjuridik på riktigt

Bostadsjuridik är något som berör oss alla och som verkligen engagerar, eftersom det handlar om vårt boende. Att ha en stabil bostadssituation är en av de viktigaste delarna för den mänskliga grundtryggheten. I stort sett alla människor har vid något tillfälle stött på någon klurig fråga relaterad till sin bostad.

Oavsett om du äger villa, bostadsrätt eller ett mysigt fritidsboende uppstår det ofta frågor om både stort och smått – och det är då kunskaper om bostadsjuridik behövs!

Bostadsjuridik omfattar alla slags frågor som kan uppkomma i samband med boende, bostäder och byggnader

Bostadsjuridik omfattar alla slags frågor som kan uppkomma i samband med boende, bostäder och byggnader

Svaren på dina frågor finns att hitta i de lagar som tillämpas inom det vi här på Bostadsjuristerna kallar för bostadsjuridik. Inom området bostadsjuridik ryms det mesta som rör ditt boende, oavsett om du bor i bostadsrätt eller villa. Även frågor kring nyuppförande av villor (småhusentreprenad), markägande eller marknyttjande som tomträtt och servitut eller andra sådana rättigheter som gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter omfattas.

Det gäller att ha koll på en rad olika lagar; köplagen, jordabalken, konsumenttjänstlagen, skadeståndslagen, bostadsrättslagen. m.fl. Inom bostadsjuridiken kommer du i kontakt med en rad olika aktörer som säljare, mäklare, banker, grannar, hantverkare, men även myndigheter som Lantmäteriet, kommunen och domstolar.

Anlita en bostadsjurist för dina bostadsjuridiska frågor

Anlita en bostadsjurist för dina bostadsjuridiska frågor

Alla kommer i kontakt med bostadsjuridik

Alla människor kommer regelbundet under sin livstid att komma i kontakt med bostadsjuridik. Det kan handla om att du bor i en bostadsrättsförening, att du sitter i föreningens styrelse och hanterar frågor om t.ex. andrahandsuthyrning eller renovering, att du köper eller säljer din bostad eller att du anlitar ett företag för att renovera eller göra en tillbyggnad.

 • Vad innebär min undersökningsplikt?
 • Vad betyder egentligen villkoren i mitt köpekontrakt?
 • Vad är ett dolt fel?
 • Vem kräver jag på ersättning vid fel i fastigheten?
 • Hur vet jag att jag betalar rätt pris?
 • Vad gör jag om jag blivit illa behandlad av min mäklare?
 • Vad har jag som säljare för ansvar att informera om bostadens skick (upplysningsplikt)

Eftersom många unga inte uppnått den ekonomiska stabilitet som krävs för att ta ett lån själv, behöver de många gånger ha en förälder som också skriver på lånehandlingarna. Kanske väljer de att låna pengar privat för att kunna betala handpenning för en bostad. I samband med detta uppkommer juridiska frågor såsom hur man upprättar ett privat låneavtal.

Efter bostadsköpet aktualiseras nya frågor. Det kan röra sådana vardagliga saker som reparationer och renoveringar. Vad gör jag om jag inte är nöjd med hantverkarens jobb? Vilka ingrepp och förändringar kräver bygglov, och i så fall hur/var söker jag ett sådant? Hur ska du tolka avtalsförslaget som entreprenören/hantverkaren skickar och vilka rättigheter har du om det inte blir som du tänkte dig?

Snart vill du kanske byta upp dig och sälja din bostad. Då uppstår en ny uppsättning av frågor. Det är t.ex. mycket viktigt att veta vilket ansvar du har som säljare av en bostad så att du undviker kostsamma smällar längre fram.

Bor du i bostadsrätt kanske du väljer att engagera dig som styrelseledamot i din bostadsrättsförening och undrar hur ni på bästa sätt hanterar alla frågor som uppkommer i föreningen. Kan en familj ha tre ledamöter i styrelsen? Är det jäv om min sambo säljer tvättmaskiner till föreningen? Vilka frågor kan styrelsen besluta om själv och vilka måste tas på stämma? Vem ansvarar för snöskottning på balkongerna? Kan ni förbjuda medlemmarna att grilla på sina balkonger? Eller om ni inte har balkonger, hur gör ni för att bygga balkonger?

Oavsett vilket slags boende du har och i vilket skede du är i ditt boende har du alltid nytta av en riktigt bra bostadsjurist på din sida!

Anlita oss för:

Stöd vid köp och försäljning

 • Spara pengar genom att sköta försäljning av villa eller bostadsrätt på egen hand med hjälp av en bostadsjurist.
 • Förebygg framtida problem genom ett köpeavtal som är upprättat specifikt för ditt objekt.
 • Som köpare, öka din framtida trygghet genom avtalsgranskning.
 • Dra nytta av våra experters många år inom branschen och vår goda kännedom om Stockholmsområdet.

Stöd vid entreprenad och hantverksarbeten

 • Minimera problem och maximera förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt genom att låta oss stödja projektledningen för bostadsrättsföreningens stora byggentreprenad.
 • Få praktisk hjälp och fullständig juridisk analys av alla slags tvister med hantverkare.
 • Se till att få ut mesta möjliga ersättning, inklusive från försäkringar och rättsskydd.
 • Undvik underläge mot stora byggföretag och hantverkare.

Bedömning och tvistelösning vid dolda fel

 • Få en juridisk bedömning av om ett dolt fel föreligger.
 • Låt oss driva tvisten för snabb och tillfredsställande lösning.
 • Se till att alla möjligheter uttöms, även ev. försäkringar och rättsskydd.
 • Säkerställ att alla juridiska formkrav sköts i rätt ordning.

Löpande stöd för bostadsrättsföreningens styrelse

 • Förbättra rättssäkerheten i er förening genom juridisk granskning av era stadgar.
 • Låt en utomstående sitta som ordförande vid era stämmor och förebygg problem och konflikter.
 • Avlasta styrelsens administrativa och personliga börda vid t.ex. stora entreprenader eller personligt känsliga tvister.
 • Med löpande juridiskt stöd ökar glädjen i styrelsearbetet!

Hyresrättsfrågor

 • Få hjälp med alla slags hyresrättsliga frågor som bl.a. upprättande av hyresavtal, otillåten andrahandsuthyrning och uppsägning av lokalhyresgäst.

Ombud i domstol

 • Maximera dina chanser vid en domstolsprocess genom att anlita en serviceinriktad jurist/advokat med rätt specialistkunskaper som dessutom följer Advokatsamfundets etiska regler.

Och mycket mer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.