10 tips avseende förlikning i tvistemål

10 tips avseende förlikning i tvistemål

Vad är ett tvistemål? När det inom juridiken talas om tvistemål avses tvister som i domstol klassificeras som civilmål. Det handlar enbart om konflikter mellan enskilda parter och inte sådana där myndighet är part i målet. Missnöje med t.ex. Försäkringskassan eller konflikter som faller under strafflagstiftning omfattas inte. Det…
5 främsta misstagen avseende AB 04 och ABT 06

5 främsta misstagen avseende AB 04 och ABT 06

När det äntligen är dags för bostadsrättsföreningen att bygga de efterlängtade balkongerna är det mycket att tänka på. Med alla nödvändiga beslut på plats vidtar arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för att på så vis sålla fram en skicklig entreprenör. I nästa steg skrivs entreprenadavtal med den…
Din fastighetsjurist i Stockholm

Din fastighetsjurist i Stockholm

Kanske förknippar du fastighetsjuridik och fastighetsjurister med stora bolag, komplicerade fastighetsöverlåtelser eller kommersiella byggentreprenader? Då har du inte fel, men fastighetsjuridik innebär mer än så. För oss på Bostadsjuristerna innebär fastighetsjuridik sådan juridik som privatpersoner och bostadsrättsföreningar kommer i kontakt med till vardags. Hos oss jobbar juristerna främst med…
Fem tips angående arvode för styrelse i bostadsrättsförening

Fem tips angående arvode för styrelse i bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening (Brf) är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. I en ekonomisk förening så är det primära ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, vilket i en Brf innebär att förvalta föreningens kapital dvs. fastighet. Frågan om arvode…
Upphandling av byggprojekt – de 10 vanligaste misstagen BRF-styrelser gör

Upphandling av byggprojekt – de 10 vanligaste misstagen BRF-styrelser gör

Ett stort byggprojekt (entreprenad) i en bostadsrättsförening kan vara ett nödvändigt ont för att förbättra huset eller ett spännande projekt där tidigare outnyttjade ytor blir nya bostäder. Gemensamt för alla entreprenader är att de skall genomföras på ett bra sätt både till innehåll och till tid. Inte sällan är…
Indirekt besittningsskydd – de 7 vanligaste misstagen

Indirekt besittningsskydd – de 7 vanligaste misstagen

Många bostadsrättsföreningar fungerar idag som hyresvärdar, både för bostads- och lokalhyresgäster. Att konvertera oanvända utrymmen till bostäder eller lokaler för uthyrning är ett populärt sätt för en förening att skaffa extra intäkter. För att styrelsen ska kunna agera som hyresvärd på bästa sätt krävs dock en hel del kunskap…