Hålla inne betalning till hantverkare – fem vanligaste misstagen

Hålla inne betalning till hantverkare – fem vanligaste misstagen

När något går fel med byggnation eller renovering är du som privatperson och beställare skyddad av konsumenttjänstlagens regelverk. Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel vilket betyder att dess regler inte kan avtalas bort mellan parterna. Enligt lagen är en tjänst felaktig om: den inte utförts fackmässigt,resultatet inte uppfyller gällande…
10 vanligaste misstagen avseende byggfusk

10 vanligaste misstagen avseende byggfusk

Allt vanligare med byggfusk Byggfusk är en företeelse som blivit allt vanligare inom byggbranschen. En ständigt ökande efterfrågan på kunniga hantverkare har lett till att antalet verksamma i branschen ökat markant under 2000-talet till åtskilliga hundra aktörer. På en expansiv marknad skapas utrymme för lycksökare med kortsiktiga vinstintressen. Det…
10 vanligaste misstagen avseende ABS 18

10 vanligaste misstagen avseende ABS 18

Att bygga sin egen villa eller fritidshus efter eget tycke och smak är en dröm för många. Det gäller då att skydda investeringen på bästa sätt. För en konsument som beställer en s.k. småhusentreprenad – en- eller tvåfamiljshus och fritidshus – finns särskilda bestämmelser i konsumenttjänstlagen, KtjL (51–61 §§…
Hantverkaren-nekas-möjlighet-att-avhjälpa-felet

De 10 vanligaste misstagen vid anlitande av hantverkare

Bygga om, renovera och förbättra våra boenden har blivit ett av svenska folkets absolut mest omtyckta fritidssysselsättningar. Det ökade intresset har också lett till fler aktörer och ökad konkurrens bland hantverkare/entreprenörer. Hur svårt det är att hitta en hantverkare som är såväl billig, som duktig och pålitlig är en fråga som…