De 5 vanligaste missuppfattningarna avseende skadestånd enligt köplagen

De 5 vanligaste missuppfattningarna avseende skadestånd enligt köplagen

I Sverige är det inte så lätt att få skadestånd och det finns flera vanliga missuppfattningar på detta område, vilket denna artikel handlar om. Fördomarna vi ofta ser är att: det går att bli rik på skadeståndadvokater jobbar gratis i skadeståndsmål,skadestånd och prisavdrag är samma sak,skadestånd ersätter psykiskt lidande,…
10 tips avseende förlikning i tvistemål

10 tips avseende förlikning i tvistemål

Vad är ett tvistemål? När det inom juridiken talas om tvistemål avses tvister som i domstol klassificeras som civilmål. Det handlar enbart om konflikter mellan enskilda parter och inte sådana där myndighet är part i målet. Missnöje med t.ex. Försäkringskassan eller konflikter som faller under strafflagstiftning omfattas inte. Det…
Felbyggda badrum

Fel i bostadsrätt – De 5 vanligaste felen

För fel i bostadsrätt gäller andra regler än för fel i en villa. För försäljning av hus gäller jordabalken medan för bostadsrätter gäller köplagen vilket innebär att reglerna är annorlunda. Det påverkar bland annat den undersökningsplikt du som köpare har när du köper. Dagens hårda konkurrens på bostadsmarknaden innebär…
Fukt och mögelskador i stommen

Fel i fastighet – De 5 vanligaste felen

Fel i fastighet är så tråkiga att hitta! Efter tre månader i drömhuset upptäcker du att det nyrenoverade badrummet är fuktskadat eller att vinden är full av mögel. Det är heller inte roligt att som säljare plötsligt bli krävd på ersättning för ett fel som du var helt omedveten…