De 5 vanligaste missuppfattningarna avseende skadestånd enligt köplagen

De 5 vanligaste missuppfattningarna avseende skadestånd enligt köplagen

I Sverige är det – till skillnad från i vissa andra länder – inte så lätt att få skadestånd och det finns flera vanliga missuppfattningar på detta område, vilket denna artikel handlar om: det går att bli rik på skadeståndadvokater jobbar gratis i skadeståndsmål,skadestånd och prisavdrag är samma sak,skadestånd…
10 tips avseende förlikning i tvistemål

10 tips avseende förlikning i tvistemål

Vad är ett tvistemål? När det inom juridiken talas om tvistemål avses tvister som i domstol klassificeras som civilmål. Det handlar enbart om konflikter mellan enskilda parter och inte sådana där myndighet är part i målet. Missnöje med t.ex. Försäkringskassan eller konflikter som faller under strafflagstiftning omfattas inte. Det…