Din fastighetsjurist i Stockholm

Kanske förknippar du fastighetsjuridik och fastighetsjurister med stora bolag, komplicerade fastighetsöverlåtelser eller kommersiella byggentreprenader? Då har du inte fel, men fastighetsjuridik innebär mer än så.

För oss på Bostadsjuristerna innebär fastighetsjuridik sådan juridik som privatpersoner och bostadsrättsföreningar kommer i kontakt med till vardags. Hos oss jobbar juristerna främst med fastighetsjuridiska frågeställningar i mindre- och medelstor skala. Alla jurister behärskar rättsområdet men frågeställningarna varierar liksom behovet av eventuell domstolsprövning. Vi är en av få aktörer i Stockholm med specifik inriktning på juridik som är relaterad till boende. Hos oss är alltså alla juridiska spörsmål i någon mening fastighets- eller boenderelaterade. Detta innebär att vi kan hjälpa till med allt från föreningsjuridik och hyresrättsliga frågor till konsumententreprenader och försäkringsfrågor. Vi kallar vårt arbetsfält också för bostadsjuridik eftersom det möjligen bättre relaterar till vad som berör vanliga människors boende.

En fastighetsjurist för bostadsrättsföreningar
En egen fastighetsjurist för er förening.

En fastighetsjurist för bostadsrättsföreningar

Våra fastighetsjurister bistår dagligen bostadsrättsföreningar med rådgivning gällande t.ex. beslut om och upphandling av stambyten, balkongbyggen eller vindsbyggen. Vi ger också rådgivning inför avtalsskrivning samt bistår vid förhandling och tvistelösning för medlemmar och hyresgäster. Många föreningar använder sig också löpande av våra tjänster inför och vid stämmor.

När tvist mellan medlem och förening uppstår har det inte sällan att göra med stadgarnas utformning. Stadgarna reglerar ansvarsfrågor på ett sätt som inte alltid är entydigt och lätt att tolka. Medlemmen uppfattar stadgarna på ett annat sätt än vad föreningens styrelse gör. I en sådan situation kan vi bistå föreningen i den aktuella tvistefrågan men också med att förebygga senare problem genom att bidra till att utforma stadgarna tydligare så att liknande tolkningsproblem framgent ska kunna undvikas. För att utforma stadgarna tydligare kan vi bistå föreningen med råd och de åtgärder som erfordras.

Väsentligt för oss är att vi är oberoende i förhållande till de stora medlemsorganisationerna. Många bostadsrättsföreningar som kontaktar oss efterfrågar en jurist som inte är anställd eller har någon annan koppling till föreningens ekonomiska eller tekniska förvaltare. Oberoende är ofta ett i sammanhanget väsentligt moment för klienten.

En fastighetsjurist för privatpersoner

Våra fastighetsjurister bistår dagligen privatpersoner med såväl tvistelösning som upprättande av avtal och rättsutredningar. Vanliga frågeställningar rör t.ex. dolda fel efter försäljningar eller tvister med hantverkare. Både privatpersoner och föreningar kan behöva hjälp med vattenskador, försäkringsärenden och s.k. byggfusk. Även upprättande av servitutsavtal och stöd till samfälligheter är uppdrag vi anlitas för. Vi är vana att förhandla med köpare, säljare, byggare och mäklare. Med vår hjälp har grannsämjan inom föreningar återställts fler än en gång.

Kostnadsfri rådgivning

Det är kostnadsfritt att få en bedömning av i vad mån ditt ärende fordrar hjälp av en jurist. Om du har fastighetjuridiska frågor, kontakta oss för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Anlita oss för:

Rådgivning vid köp och försäljning av bostad

 • Sköt försäljningen av din lägenhet eller fastighet själv tillsammans med en fastighetsjurist och spara pengar.
 • Se till att köpeavtalet är upprättat enligt dina önskemål och förebygger framtida problem.
 • Öka din trygghet som köpare genom att anlita en fastighetsjurist för avtalsgranskning innan underskrift.
 • Få tillgång till advokater/jurister med särskild branschkännedom om Stockholmsområdet.

Juridiskt stöd vid entreprenad- och hantverkstvister

 • Säkerställ att byggarbeten och renoveringar utförs enligt gällande regler med ett fackmannamässigt resultat.
 • Få bästa möjliga hjälp med tvistelösning rörande fel, ÄTA-arbeten, löpande räkning m.m.
 • Maximera din ersättning från eventuella försäkringar och rättsskyddet.
 • Se till att du inte hamnar i underläge mot bygg- och försäkringsbolag eller andra inblandade parter.

Bedömning och tvistelösning vid dolda fel

 • Få en tillförlitlig juridisk bedömning av om dolda fel kan hävdas och slipp driva ogrundade tvister.
 • Skaffa bästa möjliga förutsättningar för en praktiskt och ekonomiskt godtagbar lösning.
 • Undvik rättsförluster på grund av felaktigt skött formalia eller bortglömt försäkringsskydd.

Löpande stöd för er bostadsrättsförenings styrelse

 • Öka rättssäkerheten inom bostadsrättsföreningen genom granskning av stadgar och ordningsregler.
 • Förebygg konflikter och öka effektiviteten på era stämmor genom att anlita en av våra jurister att sitta som ordförande vid era stämmor.
 • Minska styrelsens stress vid personligt känsliga situationer som hantering av störningar.
 • Förbättra förutsättningarna för god drift av er bostadsrättsförening genom löpande samarbete med en fastighetsjurist.

Hyresrättsfrågor

 • Få hjälp med alla slags hyresrättsliga spörsmål som t.ex. lokalhyresavtal, otillåten andrahandsuthyrning och uppsägning.

Ombud i nämnd eller domstol

 • Se till att ha ett ombud med expertis och erfarenhet för att kunna vinna ditt ärende/mål i nämnd eller domstol

Och mycket mer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.