Fel i bostadsrätt – De 5 vanligaste felen

För fel i bostadsrätt gäller andra regler än för fel i en villa. För försäljning av hus gäller jordabalken medan för bostadsrätter gäller köplagen vilket innebär att reglerna är annorlunda. Det påverkar bland annat den undersökningsplikt du som köpare har när du köper.

Dagens hårda konkurrens på bostadsmarknaden innebär ofta att det behöver gå fort och då är det lätt för köparen att missa fel i bostadsrätten. Många har också börjat försöka “flippa” sina bostadsrätter genom hastigt påkomna och dåligt utförda renoveringar precis innan försäljning. Alla fel i bostadsrätten som en normalt kunnig köpare inte kan se med blotta ögat kategoriseras som dolda .

Dessa är de 5 vanligaste dolda felen som vi stöter på i bostadsrätter.

Felbyggda badrum
 • Save

1. Felbyggda badrum

Fel i badrum är det absolut vanligaste dolda felen i bostadsrätter. Badrum är dyra, både att bygga och att laga, och det finns mycket som kan gå fel t.ex. golv med bakfall, inbyggda rör utan inspektionslucka, golvvärme som inte fungerar, felmonterade golvbrunnar eller uppvik mot tröskel som saknas.

Bristfälliga byggnationer som inte godkänts
 • Save

2. Bristfälliga byggnationer som inte godkänts

Det har blivit allt vanligare att man vill ändra planlösningen på sin lägenhet. Idag vill vi ha öppna ytor och kanske måste väggar tas ner och köket flyttas in i vardagsrummet. För en familj som består av flera personer i en liten lägenhet är det också attraktivt att lägga till ett extra badrum. Hastigt och lustigt har kakel satts upp i en klädkammare som byggts om till en toalett. Stora ombyggnationer som dessa kräver för det första, tillstånd från bostadsrättsföreningen och för det andra, riktigt kunniga hantverkare. Fler än du tror missar detta eller bryr sig inte om att jobbet blir dåligt utfört eftersom de ändå ska sälja. Istället blir det problem för dig som köpt en bostadsrätt vars ombyggnation inte godkänts av föreningen eller kanske till och med gjorts utan nödvändig anmälan till kommunen.

Bristfällig ventilation
 • Save

3. Bristfällig ventilation

Att flytta just kök och badrum ställer ofta till problem med ventilationen. Vissa hantverkare vill så gärna ha jobbet att de slarvar med de regler som gäller genom att t.ex. påstå att det räcker med en kolfilterfläkt i det nya köket. Det stämmer dock inte utan det måste alltid finnas en frånluftskanal där matos kan ledas direkt ut ur byggnaden. Dåliga ventilationsjobb ställer lätt till problem genom att du får dålig inomhusluft men också genom att du kan bli ansvarig för att grannens sovrum plötsligt luktar matos. Det sista du vill är att direkt bli osams med grannarna om fel i din bostadsrätt när du flyttar in i en ny förening.

Elfel
 • Save

4. Elfel

Detta är ett av de absolut allvarligaste dolda felen. Ojordade ledningar som kopplas till jordade uttag kan utgöra en brandrisk och kan bokstavligt talat vara livsfarliga.

Fel i nyproducerade bostadsrätter
 • Save

5. Fel i nyproducerade bostadsrätter

Även när det gäller nyproducerade bostadsrätter uppkommer fel. Det kan handla om att lägenheten inte blir färdig i tid, att köparen inte fått de tillval som valts eller att anmärkningar som gjorts vid besiktning fortfarande inte åtgärdats när du flyttar in. Särskilt att nya lägenheter inte blir färdiga i tid är ett stort problem. Villan är såld och de nya ägarna vill flytta in så vart ska du då ta vägen och vem ska stå för notan?

Anlita oss för:

Juridisk analys av dolda del

 • Skaffa klarhet i om ett fel kvalificerar sig som dolt i lagens mening.
 • Få bästa möjliga förutsättningar för att driva en framgångsrik ersättningsprocess.
 • Undvik tvister som saknar juridiskt hållbara förutsättningar.

Granska försäkringsskydd

 • Få hjälp att ansöka om rättsskydd för att täcka kostnaden för juridiska tjänster.
 • Maximera ersättning från dolda-fel försäkringar, entreprenörers försäkringar m.fl.

Tvistelösning

 • Skaffa kunskap om vilka olika lösningsalternativ som finns för ditt problem.
 • Förbättra dialogen med motparten genom att ha ett förhandlingsskickligt ombud på din sida.
 • Underlätta smidig tvistelösning och få ett praktiskt tillfredsställande resultat.
 • Värna din egen tid och slipp huvudbry genom att minimera administrativt arbete och jobbig direktkontakt.
 • Få korrekt upprättade juridiska handlingar som reklamationer, kravbrev och stämningsansökningar.
 • Säkerställ att all formalia sköts på rätt sätt för att undvika rättsförluster och tidsspillan.
 • Förebygg framtida problem genom särskilt upprättat förlikningsavtal.

Domstolsprocess

 • Se till att ha ett erfaret ombud med rätt expertis vid domstolsförhandling.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Felbyggda badrum
 • Save