Fel i fastighet – De 5 vanligaste felen

Fel i fastighet är så tråkiga att hitta! Efter tre månader i drömhuset upptäcker du att det nyrenoverade badrummet är fuktskadat eller att vinden är full av mögel. Det är heller inte roligt att som säljare plötsligt bli krävd på ersättning för ett fel som du var helt omedveten om.

Eftersom vi är specialister på fel i fastighet har vi sett det mesta… från tvister om avsaknad av sol på balkonger till hus som byggts på fel tomt. Här följer dock en lista på de 5 vanligaste problemen som vi ofta stöter på i tvister om fel i fastighet.

Fel i fastighet – De 5 vanligaste felen
 • Save

1. Fukt- och mögelskador i stommen

Mindre fukt och mögelskador kan vara svåra att upptäcka. Ofta hittas de när renovering påbörjas. Mögel kan hittas på vinden, i undertaket eller i källaren. Se till att du anlitar en besiktningsman som verkligen kan sina saker innan du köper en fastighet och ignorera aldrig råd om att ytterligare undersökning krävs. Kom också ihåg att om besiktningsmannen undantar t.ex. källaren från sin besiktning, kan det innebära att ni som köpare inte uppfyllt er undersökningsplikt inför köpet. Det kan alltså få konsekvenser för er rätt att kunna få ersättning för fel i fastigheten som hittas senare.

Bristfällig dränering
 • Save

2. Bristfällig dränering

Dålig dränering kan leda till fuktskador i både grunden och i källaren. Fukt i källaren eller på fasaden är en indikation på detta problem. Att dränera om ett hus är kostsamt och bristande dränering leder därför ofta till tvister.

Felbyggda våtrum
 • Save

3. Felbyggda våtrum

Svenskar ser inte badrum som endast hygienutrymmen utan de ska vara moderna, snygga och ge mervärde. Alla badrumsrenoveringar sker dock inte på rätt sätt varför fel i badrum är ett av de allra vanligaste felen i fastighet. Även ett mindre fel i ett badrum leder tyvärr ofta till att hela badrummet måste rivas ut och göras om. Det finns strikta regler om hur ett badrum och andra våtutrymmen ska byggas för att det ska anses vara fackmannamässigt. Kravet på fackmässighet har dessutom stor betydelse för möjligheten att få ersättning från försäkring eller inte.

Dålig ventilation
 • Save

4. Dålig ventilation

Brister i ventilationen är vanligare än du tror och det kan leda till stora problem. Allt från kondens på fönstren till mögel i huset. God ventilation är särskilt viktigt för små barn, äldre och personer med allergi, astma eller andra luftvägsproblem. Dålig ventilation kan också innebära ökade risker om det skulle börja brinna.

Fel i nyproduktion
 • Save

5. Fel i nyproduktion

Kanske tror du att fel mest hittas i äldre fastigheter. Tyvärr är det inte ovanligt med fel och brister även i nybyggda hus. Nyproducerade hus skapar hos oss en helt egen kategori av ärenden som ofta handlar om många småfel, förseningar av färdigställandet, att fel material levererats, att dokumentation saknas osv.

Att reda ut vem som är ansvarig för fel i fastighet kan vara komplicerat och även när vi vet att det är säljaren som ska ansvara uppkommer följdfrågor. Vad innebär egentligen detta ansvar? Kan säljaren själv komma med verktygslådan och avhjälpa felet eller måste en hantverkare tillkallas. Vad har du som ansvarig säljare för möjlighet att i din tur kräva ersättning? Kanske du bara ägde huset i två år och misstänker att felet var där redan när du köpte det och vill kräva den föregående ägaren eller borde ansvaret ligga på hantverkaren som gjorde jobbet. Kanske du till och med tycker att besiktningsmannen som anlitades vid försäljningen är ansvarig eftersom felet inte hittades. Alla dessa frågor kan besvaras av en våra duktiga bostadsjurister.

Anlita oss för:

Bedömning av dolda fel

 • Undvik tidsspillan på fel som inte juridiskt kvalificerar sig som dolda.
 • Få en fullständig bedömning av de alternativ som finns i ditt fall och hur du går vidare.
 • Maximera dina chanser att få så hög kompensation som möjligt.

Handläggning vid tvistelösning

 • Säkerställ korrekt handläggning genom att låta oss upprätta alla nödvändiga juridiska dokument.
 • Slipp administrativ börda och egen stress vid förhandling med motparten.
 • Minimera dina kostnader för juridiska tjänster genom att låta oss sköta ansökan om rättsskydd.
 • Få ett individuellt anpassat förlikningsavtal för förebyggande av framtida problem.

Ombud vid domstolsprocess

 • Anlita ett ombud med god domstolsvana och rätt expertis för tvister avseende dolda fel.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Fukt och mögelskador i stommen
 • Save