Gratis juridisk rådgivning – de fem vanligaste misstagen

Hos Bostadsjuristerna (liksom på de flesta andra byråer) erbjuder vi alla nya klienter fri telefonkonsultation innebärande en kortare allmän rådgivning och en första personlig kontakt. Somliga som ringer in har höga förväntningar på att lösa ett komplicerat spörsmål vid ett inledande samtal. Här följer de fem vanligaste misstagen som vi noterar när det gäller fri juridisk rådgivning.

Du ringer juristen utan att vara förberedd
  • Save

1. Du ringer juristen utan att vara förberedd

Ett misstag vi noterar är att människor hör av sig medan de fortfarande är upprörda. De har fått nog och nu ska en jurist kontaktas för att ”ge motparten vad den förtjänar”. Potentiella klienter som ringer i ett sådant tillstånd är sällan lämpligt förberedda – och även om de skulle vara det, har de ofta inte förberett sig för att framföra sitt ärende på ett sätt som ger en tillräckligt klar bild under ett kortare telefonsamtal. Många ringer förvisso för att de inte vet hur deras ärende bör hanteras vidare och då kan det vara svårt att förbereda sig. Du bör alltid ha väsentliga uppgifter i ordning när du hör av dig, gärna nedskrivna och i någon slags kronologisk ordning så att du kan presentera ditt ärende.

Då maximerar du den kostnadsfria rådgivningen vi kan ge dig. Detaljer som du kanske inte upplever som relevanta kan vara betydelsefulla i juridiskt avseende. Dokumentation är alltid bra och i vissa fall, som t.ex. vid upptäckt av dolda fel, så är det bra att dokumentera genom att ta bilder. Särskilt den yngre generationen är duktiga och vana vid att dokumentera allt i bilder.

Du nämner bara det som talar till din egen fördel
  • Save

2. Du nämner bara det som talar till din egen fördel

Har du råkat lova något ogenomtänkt till köparen av din lägenhet… eller missade du att reklamera ett fel i tid? Det händer att den som ringer in till en gratisrådgivning endast lyfter fram de omständigheter som talar till deras egen fördel. De vill gärna att juristen ska hålla med och bekräfta att de har ”rätt”. Det är ett misstag som kan bli dyrt i ett senare skede. Det är alltid bättre att ge all relevant information från början så att juristen kan ”ställa diagnos” hjälpa dig på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. Vi stöter ofta på klienter som fått olika råd från olika jurister beroende av att de själva lämnat olika mycket information i den inledande kontakten. Och det kan bli mycket kostsamt att inleda en tvist i domstol som är utsiktslös. Då är det mycket bättre att du får den informationen direkt.

Att analysera en situation och att försöka hitta alla aspekter som kan leda till att saken reds ut och får en lösning ingår i en jurists arbetsuppgifter. En duktig jurist ska kunna hantera och bemöta argument som motparten kan komma att framföra. Ett juridiskt ombud kommer att vara på din sida i den meningen att denne kommer att göra sitt bästa för att bevaka dina intressen inom de ramar som lagstiftningen uppställer.

Gratis juridisk rådgivning – de fem vanligaste misstagen
  • Save

3. Du litar blint på olika foruminlägg och källor på internet

Ett liv utan internet är numera svårt att föreställa sig och det fungerar för många som en källa till kunskap. Det blir dock ofta allt svårare att navigera bland den mångfald av källor som internet erbjuder. Även när det gäller juridik finns det åtskilliga källor så det är viktigt att vara källkritisk. Att använda sig av ett forum for bostadsrättsinnehavare för att få goda råd om hur du ska agera när t.ex. grannen skräpar ner i trappuppgången kan vara en bra start men det kan inte ersätta juridisk rådgivning från en jurist eller advokat. Inte heller bör du okritiskt lita på någon som på nätet påstår sig vara juridiskt bevandrad. Även om personen faktiskt är jurist som av ren välvilja vill hjälpa till så kanske denne inte besitter de kunskaper som är relevanta för just den saken frågan gäller.

Tänk på att det finns många olika sorters jurister. Att fråga en skattejurist om bostadsfrågor kan vara som att fråga en ortopedläkare om en halsinfektion. Regelmässigt är det alltid bäst att anlita en specialist. Har du problem som rör boende spelar det ingen roll hur fantastisk advokaten var som hanterade din systers skilsmässa eller hur mycket du beundrar advokaten som såg till att ditt företag undgick att betala miljoner i restskatt. Därmed inte sagt att dessa båda advokater inte skulle kunna göra ett gott arbete men sannolikt skulle det kosta dig mer eftersom de måste läsa in sig på ämnet och göra rättsutredningar medan en expert inom området ofta redan besitter denna kunskap.

När det gäller juridisk information på nätet är det ett gott råd att gå till källan, d.v.s. lagstiftningen. Har du ett problem som rör din bostadsrätt, försök hellre ta del av bostadsrättslagens regleringar än att fråga människor på ditt föräldraforum eller din FB-grupp för mopedentusiaster. Att ta del av lagstiftning kan kännas avskräckande och osäkert men är kanske egentligen inte svårare än att försöka reda ut vad som är rätt eller fel bland 200 råd på ett forum eller motstridig information på ett 15-tal hemsidor vars trovärdighet går att ifrågasätta. Information på myndigheters hemsidor, eller dito hos etablerade juristbyråer, kan också vara till stor nytta för att bättre förstå och få ledning för hur regelverken ska tolkas. Att använda internet på detta sätt är ytterligare en metod att förbereda sig för att få ut så mycket som möjligt av din fria rådgivning.

Du laddar ner gratismallar på internet
  • Save

4. Du laddar ner gratismallar på internet

Det finns också hemsidor, som säljer mallar på nätet för avtal, gåvobrev, bodelning, arvskifte m.m. Dessa kan vara användbara vid mindre och enklare transaktioner men när det gäller mer komplicerade rättsfrågor eller väldigt stora värden bör du alltid konsultera en jurist som kan väga in alla relevanta omständigheter i ärendet. Genom att spendera några extra tusenlappar på att få relevanta råd och ev. hjälp att hantera ärendet så kan du i förlängningen undvika bråk samt spara både tid och pengar.

Du tror att en första generell rådgivning ska lösa problemet
  • Save

5. Du tror att en första generell rådgivning ska lösa problemet

En felaktig förväntning när det gäller fri juridisk rådgivning är att man tror att det är möjligt att få till stånd en omedelbar lösning utan att betala någonting. Ett första samtal är sällan tillräckligt för en lösning på ett juridiskt problem om inte din fråga är av enkel karaktär. De flesta frågeställningarna är för komplexa för att lösas inom ramen för ett kortare telefonsamtal. Ofta fordrar lösningen tillgång till detaljuppgifter och genomgång av avtal och andra dokument i ärendet liksom viss skriftväxling och förhandling. För att nå en tillfredsställande lösning så måste kanske tvisten handläggas och prövas i domstol.

Det händer också att klienter ringer runt till flera olika byråer för att på så sätt få tillgång till fler bedömningar med ambitionen att då kunna lösa problemet helt kostnadsfritt. Detta kan dock leda till att personen upplever sig ha fått delvis något olika tolkningar/bedömningar av frågan. Som nämnts kommer en specialist att ha bättre förutsättningar att göra en korrekt bedömning än en generalist men även två specialister kan ge råd som inte helt sammanfaller. Detta beror i de flesta fall på att de vid ett inledande samtal inte har all relevant information i ärendet och delvis kan tolka frågeställningarna något annorlunda. Ett osäkert rättsläge kan också vara en faktor som kan föranleda något varierad bedömning.

Den kostnadsfria rådgivningen bör – istället för en metod att lösa hela problemet – ses som ett sätt att få ledning för hur du ska gå vidare och att få en känsla för juristens kunskaper, attityd och servicevilja. Om du har ett mer omfattande ärende så kommer det sannolikt att krävas en viss arbetsinsats för att nå en tillfredsställande lösning för dig som klient.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att man inte ska ha för höga förväntningar på fri juridisk rådgivning. Istället för att få alla problem lösta direkt bör man snarare förvänta sig att få ledning i hur man kan gå vidare. Kom också ihåg att desto bättre förberedd du är desto bättre svar kommer du att få. Du kommer att få ut mycket mer av ditt rådgivningssamtal om du ringer en specialist inom det rättsområde där du söker hjälp.

Anlita oss för:

Inledande fri telefonkonsultation

  • Låt oss göra en översiktlig bedömning av ditt behov av juridisk rådgivning.
  • Slipp betala för juridiska tjänster för ärenden som är hopplösa eller vars ekonomiska värde inte motiverar detta.
  • Få en känsla för våra gedigna kunskaper och serviceanda genom ett kostnadsfritt första samtal med någon av våra trevliga jurister.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

  • Save