Jurist för dig som äger bostadsrätt i Stockholm

Söker du juridisk rådgivning i samband med din bostadsrätt? Bostadsjuristerna har stor erfarenhet av tvistelösning och förhandling i alla slags bostadsjuridiska frågor. Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna jurister.

Skador eller fel i din nya bostadsrätt
 • Save
”Att köpa bostadsrätt är en av livets viktigaste affärer och det är mycket att tänka på. Vi kan bistå dig för att allt ska bli rätt från början, eller i efterhand om något gått fel. ”

1. Skador eller fel i din nya bostadsrätt

Bostadsaffären blir inte alltid som man tänkt sig. Om du har upptäckt fel eller brister i din nya lägenhet (din bostadsrätt) ska du så snart som möjligt meddela detta till säljaren –göra en reklamation. I detta skriftliga meddelande beskriver du vilket fel du har påträffat och att du kan komma att kräva prisavdrag eller hävning av köpet av bostadsrätten. Det är viktigt att snabbt reklamera för att inte missa gällande reklamationsfrist. Det är också mycket viktigt att dokumentera felet för framtida bevisning och, om det är möjligt, hämta in ett kostnadsförslag för åtgärd. Detta kostnadsförslag kan sedan användas som bevisning om säljaren inte själv vill åtgärda felet. Notera dock att säljaren har rätt att som ett första steg försöka att avhjälpa felet, så vidta själv inga åtgärder innan du hört av säljaren. I detta skede ska istället ett kravbrev upprättas som komplettering till den inledande reklamationen, vilket lämpligen sker med hjälp av ett juridiskt ombud som kan lyfta fram de rättsligt relevanta argumenten i ärendet. Vi på Bostadsjuristerna arbetar med dessa slags ärenden dagligen och hjälper dig gärna vidare. Om detta inledande steg utförs korrekt kommer, med största sannolikhet, den fortsatta hanteringen av ditt ärende bli desto effektivare.

Väljer du att själv kontakta säljaren med dina krav, och denne motsätter sig (bestrider) kravet bör du dock senast i detta läge ta kontakt med en jurist. Även om du och säljaren själva skulle komma överens om ett lämpligt prisavdrag är det mycket viktigt att få denna överenskommelse nedtecknad i ett s.k. förlikningsavtal som bör upprättas av en advokat eller jurist med bostadsrättskompetens. Ett välskrivet förlikningsavtal kan ses som en försäkring mot efterföljande problem och missförstånd.

2. Krav mot dig efter försäljning av bostadsrätt

Om du som säljare får en reklamation så är det viktigt att du vänder dig till en jurist för rådgivning om hur du på bästa sätt ska hantera situationen. Du har inte någon skyldighet att betala tillbaka pengar till köparen förrän det finns en dom eller ett förlikningsavtal som reglerar detta. Du har dessutom rätt att först försöka avhjälpa felet. Kanske har du, å din sida, möjlighet att själv reklamera till hantverkaren eller utnyttja en given garanti. Den bästa lösningen när fel hittas är ofta att parterna kommer överens om en förlikning – förutsatt att kravet är rättsligt grundat – för att slippa långdragna rättsprocesser. Om du får ett krav riktat mot dig bör du också ta kontakt med det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring för att kolla om du kan utnyttja ditt rättsskydd för att kunna få hjälp av en advokat eller jurist. Det kan finnas möjlighet att få en betydande del av kostnaderna för tvisten täckta av ditt försäkringsbolag.

3. Ändringar/renoveringar i lägenhet

Många nyblivna bostadsrättshavare vill renovera och göra ändringar och som bostadsrättshavare har du också en ganska långtgående rätt att göra ändringar i din lägenhet. Vid större ändringar, som t.ex. att slå ut väggar eller att dra om vatten i badrum eller kök, krävs dock styrelsens medgivande. Det kan även vara nödvändigt att göra en bygganmälan hos stadsbyggnadskontoret i din kommun. Notera, att om en bostadsrättshavare gör förändringar som kan anses som vanvård, kan denne åläggas att återställa bostadsrätten till dess ursprungliga skick.

Det är också viktigt att välja rätt hantverkare. En erfaren bostadsjurist som kan ge dig råd både före, under och efter renovering är, möjligen i samarbete med en tekniskt sakkunnig, ett bra stöd.

4. Bristande underhåll i fastigheten

Det yttre underhållet av bostadsrättsföreningens fastighet ska bostadsrättsföreningen stå för. Om det finns osäkerheter inom styrelsen om vad detta ansvar innefattar och de försummar underhållet av fastigheten bör bostadsrättsföreningen söka juridisk rådgivning för att få bättre kunskap om omfattningen av föreningens/styrelsens ansvar. Det är t.ex. mycket viktigt att föreningen har en underhållsplan som täcker in kommande renoveringsbehov vilket också ger en långsiktig trygghet i föreningens ekonomi. I sista hand kan en styrelse som inte sköter sitt uppdrag röstas bort. Det sker vid en föreningsstämma där en ny styrelse väljs.

5. Andrahandsuthyrning

Om en medlem vill hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs godkännande från styrelsen. För att styrelsen ska godkänna en andrahandsuthyrning bör det finnas skäl för detta t.ex. studier eller jobb på annan ort, militärtjänstgöring, att prova bo tillsammans med en sambo eller prova ett mindre boende efter en separation. Bostadsjuristerna kan bistå styrelsen med allmän information om andrahandsuthyrning eller bedömning i ett enskilt fall. Om styrelsen avslår en medlems ansökan har denne möjlighet att gå vidare och få frågan prövad av hyresnämnden.

Vidare, eftersom det uppstår ett hyresförhållande mellan bostadsrättsinnehavaren, som således blir hyresvärd, och andrahandshyresgästen, som blir hyresgäst, så är ett hyreskontrakt dem emellan ett måste. Följande dokument bör dessutom bifogas kontraktet;
– Det skriftliga tillståndet till andrahandsuthyrning från föreningen,
– en inventarielista över det som finns i lägenheten när den hyrs ut (gärna med foton) och
– en förteckning/specifikation över de kostnader, utöver grundhyran, som hyresgästen ska betala, såsom värme, vatten, elektricitet m.m.

Anlita gärna en bostadsjurist för hjälp med att upprätta hyreskontraktet.

Artikelns sökord:
bostadsrätt jurist stockholmjurist bostadsrätt stockholmjuridik bostadsrätt stockholmbostadsrätt advokat stockholmadvokat bostadsrätt stockholm

Anlita oss för:

Rådgivning och upprättande av avtal inför köp eller försäljning

 • Minska dina kostnader genom att sälja din bostadsrätt på egen hand med hjälp av jurist.
 • Förebygg framtida problem genom ett professionellt upprättat köpeavtal.
 • Öka din trygghet som köpare genom avtalsgranskning inför köp.
 • Dra nytta av vår mångåriga juridiska expertis och särskilda kännedom om Stockholmsområdet.

Hjälp vid entreprenad och hantverksarbeten

 • Säkerställ ett smidigt genomfört projekt genom juridisk rådgivning inför och under ett stort byggprojekt.
 • Minska riskerna för problem genom att låta oss upprätta eller analysera projektavtal.
 • Få hjälp med bestridande av faktura, utredning av fackmannamässighet och maximera din rätt till ersättning.
 • Snabba på tvistelösning och slipp personlig stress vid tvist med hantverkare.

Hjälp vid dolda fel

 • Bevaka dina rättigheter till max genom en juridisk analys av din rätt till ersättning vid dolda fel.
 • Se till att ha bästa möjliga hjälp för att utnyttja dolda-fel försäkringar, ansöka om rättsskydd, upprätta förlikningsavtal m.m.

Rådgivning vid hyresrättsliga frågor

 • Få svar på frågor kring andrahandsuthyrning och hjälp att upprätta avtal med din hyresgäst.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

 • Save