Köpekontrakt för bostadsrätt

Vill du sälja din bostadsrätt utan att behöva betala höga avgifter till en mäklare? Det är du inte ensam om, utan allt fler försöker sköta sina bostadsaffärer utan mellanhänder. Ett köpekontrakt eller, som det korrekt kallas vid bostadsrättsförsäljning, överlåtelseavtal är dock inte det slags dokument som du bör försöka skriva på egen hand. När det gäller köpekontrakt för fastigheter (villor) finns det stränga formkrav i lagstiftningen. Det gäller dock att vara medveten om att olika lagar gäller för fastigheter och bostadsrätter. Bostadsrätter räknas som lös egendom och formkraven är därför inte lika långtgående men det finns ändå många fallgropar som bör undvikas. Du bör alltså inte använda samma köpekontrakt när du vill sälja din bostadsrätt som när du sålde din villa.

Överlåtelseavtal för bostadsrätt – vad säger lagen?
”För att köpet ska vara bindande måste överlåtelseavtalet uppfylla vissa krav.”

Överlåtelseavtal för bostadsrätt – vad säger lagen?

Vid försäljning av bostadsrätt (eftersom den räknas som lös egendom) finns det egentligen inte ens ett krav på att ett skriftligt dokument ska upprättas. Men detta är naturligtvis INTE att rekommendera, inte ens om du säljer bostadsrätten till mormor. Även de som inte nått pensionsåldern kan ha dåligt minne, för att inte tala om hur olika, olika människor uppfattar olika saker. I praktiken upprättas därför alltid ett överlåtelseavtal och detta bör vara väl genomarbetat och anpassat för ändamålet.

Bland annat är det viktigt att tänka på och inkludera t.ex. vad som ska hända om köparen inte får sitt lån beviljat eller om det hittas fel vid besiktning. För bostadsrätter genomförs inte överlåtelsebesiktningar regelmässigt och det finns heller inte någon egentlig undersökningsplikt, men det kan vara till stor fördel för båda parter att en sådan ändå genomförs. Denna överenskommelse om undersökning före köpet bör då skrivas in i avtalet.

Ett absolut avgörande villkor att tänka på vid bostadsrättsförsäljning är att köparen måste beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen för att köpet ska kunna genomföras. Avtalet bör också täcka vad som ska hända om medlemskap inte beviljas. Är det fler än en köpare bör också fördelningen av ägandet klargöras. En viktig omständighet kan vara huruvida köparen, eller åtminstone någon av köparna om de är flera, tänker bosätta sig i lägenheten. Om bostadsrätten förvärvas för ett annat ändamål, som t.ex. för uthyrning eller som en investering, kan man alltså bli nekad medlemskap. Detta följer av att det inte är lägenheten i sig man köper utan själva rätten att bo i lägenheten.

Låt alltså aldrig din köpare flytta in i lägenheten innan medlemskapsprövningen är beviljad och köpeskillingen betald. I annat fall kan du drabbas av många jobbiga överraskningar till följd av din vänlighet. Det finns en anledning till att köparen normalt får nycklarna först den dagen som betalning görs.

Att sälja på egen hand

Att sälja på egen hand, utan hemstylister, proffsfotografer och mäklare som visar litet intresse för din (i deras ögon) “lilla” bostadsrättsaffär är fullt möjligt med rätt juridiskt stöd. Om du anlitar oss för att författa eller granska ditt överlåtelseavtal kan du vara säker på att du får en erfaren jurist som odelat står på din sida. En mäklare har faktiskt viss skyldighet att också bevaka den andra partens intressen medan vi alltid kommer att företräda dig fullt ut. Hos oss jobbar några av Sveriges främsta bostadsrättsjurister och vi bistår med trygga överlåtelseavtal om du vill sälja din bostad på egen hand. Kontakta oss gärna för en inledande kostnadsfri rådgivning.

Anlita oss för:

Upprättande eller granskning av avtal

  • Slippa höga mäklararvoden och minska dina kostnader– vi tar betalt per timme.
  • Få ett avtal upprättat särskilt för ditt objekt eller granskning av ett avtalsförslag/anpassning av mall (även köpare).
  • Förebygg framtida problem genom att säkerställa att den juridiska sidan av en försäljning sköts korrekt.
  • Känn tryggheten i att ha ett ombud som endast står på din sida och inte likt en mäklare fungerar som mellanhand.
  • Dra nytta av det skydd som advokatsamfundets etiska regler ger.

Tvistelösning

  • Få snabb tvistelösning vid situationer som utebliven betalning, nekat medlemskap i bostadsrättsföreningen, dolda fel m.m.
  • Se till att du har det bästa ombudet med rätt expertis och erfarenhet vid en tvist i domstol.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.