Konsumenttvistnämnden

Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå.

Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne.

Länk: Konsumenttvistnämnden

Postadress är till Konsumenttvistnämnden är: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

Du får även gärna lämna ditt omdöme här:

Betygsätt oss