Köpekontrakt för Hus / Fastighet / Villa

Vill du sälja din villa utan att behöva betala en dyr avgift till en mäklare? Då är du inte ensam utan allt fler privatpersoner försöker sköta sina bostadsaffärer utan mellanhänder. Ett köpekontrakt vid en sån stor transaktion som en villaförsäljning är dock det slags dokument som du inte bör försöka skriva själv. När det gäller köpekontrakt för fastigheter (villor/hus) finns det stränga formkrav i lagen som gör att vissa villkor kan vara ogiltiga för att de strider mot lagens krav. För att köpet ska vara bindande måste köpekontraktet uppfylla lagens formkrav och det finns även andra risker som måste undvikas.

Det gäller också att vara medveten om att lagstiftningen för försäljning av villor och bostadsrätter inte är densamma. Det går alltså inte att återanvända avtalet du använde när du sålde din bostadsrätt när du ska sälja ditt hus (eller vice versa).

köpekontrakt hus, köpekontrakt fastighet, köpekontrakt villa
”För att köpet ska vara bindande måste köpekontraktet uppfylla lagens formkrav.”

Köpekontrakt för hus/fastighet/villa – vad säger lagen?

Vid försäljning av hus/villa (fastighet) måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas. Vanligtvis används två typer av avtal: ett köpekontrakt och ett köpebrev. I grova drag kan sägas att köpekontraktet är det dokument som binder parterna vid affären och i vilket villkoren för affären skrivs ned, medan köpebrevet upprättas vid tillträde som ett slags kvitto och fungerar som bevis på att affären är slutförd och att äganderätten har övergått till den nya ägaren.

Det finns lagkrav på att vissa uppgifter ska anges i köpekontraktet för att överlåtelsen ska vara giltig. Förutom detta kan vissa uppgifter tas med för att det är lämpligt, för att risken för missförstånd ska minimeras. Uppgifter som måste anges rör t.ex. objektet som överlåts, parterna i överlåtelsen, och några villkor för överlåtelsen som t.ex. priset. I vissa fall kan annans samtycke till överlåtelsen behöva inhämtas. När köpekontraktet är klart och undertecknat, ska lagfart sökas. Lagfart prövas av Lantmäteriet och ska sökas inom tre månader från köpet.

Att sälja hus/fastighet/villa på egen hand

Att sälja din villa utan att använda dig av en mäklare är kostnadseffektivt och fullt möjligt med rätt juridiskt stöd. Om du anlitar oss för att författa eller granska ditt köpekontrakt, kan du vara säker på att du får en erfaren jurist som odelat står på din sida. En mäklare har faktiskt viss skyldighet att skydda båda parters intressen medan vi alltid helhjärtat kommer att företräda endast dig.

Vi är experter på just bostadsaffären och kan bistå med trygga köpekontrakt för försäljning av villa, hus eller annan slags fastighet på egen hand.

Anlita oss för:

Upprätta eller granska avtal

  • Sälj din fastighet själv med hjälp av en bostadsjurist och slipp betala höga mäklararvoden.
  • Minimera framtida problem genom att använda ett avtal som upprättats särskilt för det objekt som du säljer.
  • Säkerställ genom juridisk granskning och anpassning att ett ev. föreslaget mallavtal är lämpligt. Även för köpare.
  • Öka din trygghet genom att anlita ett juridiskt ombud som verkar under Advokatsamfundets etiska regler.
  • Slipp mellanhänder (mäklare) och genomför istället ditt köp med hjälp av någon som bara står på din sida.

Tvistelösning

  • Få snabb lösning om problem uppstår under köpprocessen som t.ex. utebliven betalning, dolda fel m.m.
  • Se till att få ut max av en domstolsprocess genom att anlita ett ombud med rätt kvalifikationer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.