Relevanta länkar

Nedan finner du länkar med webbsidor vars innehåll är direkt eller indirekt relaterat till vår verksamhet.

 • Myndigheter och organisationer
  • Domstolsverket Här kan du enkelt hitta vilken domstol som finns närmast just dig. Sajten erbjuder även informationssidor angående rättshjälp och diverse ärenden. Utöver dessa tjänster finns även olika publikationer och hjälpdokument att erhålla.
  • Skatteverket På hemsidan kan du få information om skatteregler, ladda ner blanketter och information samt ställa frågor kring skatterätt.
  • Konsumentverkets Hallå konsument Nyttig information och råd om boende.
  • Kronofogdemyndigheten   Här kan du få information om hur du går till väga om du vill få betalt för en skuld, Du finner också information om utmätning.
  • Fastighetsmäklarinspektionen   Utövar tillsyn över fastighetsmäklare.
  • Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd   Branschnämnd för de mäklare som tillhör FMF, Fastighetsbyrån eller LRF Konsult.
  • Mäklarsamfundet   Branschorganisation för fastighetsmäklare.
  • FMF   Branschorganisation för fastighetsmäklare.
  • ARN   Allmänna reklamationsnämnden.
  • Stadsbyggnadskontoret   Stadsbyggnadskontoret Stockholm. Här hittar du kartor, bygglov m.m.
 • Save