Har du upptäckt mögel i din bostad?

Mögel i din bostad är precis lika otrevligt som det låter. Vissa typer av mögel, exempelvis svartmögel påverkar din hälsa negativt. Svartmögel är ett samlingsnamn på flera olika typer av mögelarter. Gemensamt för arten svartmögel är att mögelsporerna blir skadliga om de får växa till sig. Ofta rör det sig om luftvägssymtom och astmatiska besvär, men även snuva, trötthet och huvudvärk kan förekomma. Folkhälsomyndigheten rapporterar att hela 1,4 miljoner svenskar bor i bostäder med synligt mögel eller mögellukt.[1]

Med fukt följer mögel
“Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färger. Angrepp från mögel kan också göra att det luktar konstigt i ditt hem och kan vara skadligt för din hälsa.”

1. Med fukt följer mögel

För att mögel ska börja växa behövs det fukt, organiskt material och syre. Mögelangrepp förekommer vanligtvis i våtutrymmen, källare, vindsutrymmen, krypgrunder och på fasader. Mögel kan se ut på olika sätt och ha varierad färg. Svartmögel är mycket vanligt förekommande i badrum. Svartmögel kan exempelvis se ut som små svarta prickar på fogar eller i andra skarvar.

Mögelangrepp kan göra att det luktar konstigt i ditt hem. Alla slags fläckar på väggar eller tak bör undersökas. Små, ytliga angrepp kan tvättas bort med rengöringsmedel och vatten medan allvarligare angrepp bör hanteras av en saneringsfirma. Eftersom mögel kan bero på olika saker gäller det att bli av med alla sporer så att möglet inte kommer tillbaka. Ofta behöver alla angripna material bytas ut för att du ska kunna vara säker på att du blivit av med hela angreppet.

Du bör också alltid utreda hur problemet har uppstått så att det inte kommer tillbaka. Särskilt om din bostad är nyrenoverad, kan den grundläggande orsaken till att möglet uppkommit vara svår att hitta. Det är inte ovanligt att man vid ombyggnation sätter upp helt nya innerväggar i bostaden. Man kan också ha flyttat badrum eller kök till en annan del av hemmet, eller bara gjort mindre justeringar som att placera spisen på en ny plats i köket. Att bostaden ska uppnå god ventilation även efter ombyggnationen, kan vara lätt att glömma. En snygg kolfilterfläkt kanske inte är tillräcklig för att hantera ångor från matlagning. Kanske har ni glömt att installera ett element i den nya hallen? Eftersom hallen är kall och övriga bostaden varm, kan kondens uppstå. Det innebär att fukt uppstår och därmed är risken för mögel stor.

2. Vem ansvarar för mögel?

2.1 Egen fastighet

Mögel svartmögel egen fastighet

Äger du ditt eget hus är det du som är ansvarig, men för att få hjälp bör du vända dig till ditt försäkringsbolag och en fuktexpert för att få hjälp med åtgärder. Om mögelproblem har uppstått efter en renovering som du har genomfört under din tid som ägare av huset, kan det vara möjligt att rikta krav mot hantverkaren som du anlitat.

Har du nyligen köpt ditt hus och inte är helt säker på att det är du som orsakat mögelangreppet kan det handla om ett s.k. dolt fel. Särskilt mögelangrepp som sitter djupt, t.ex. i krypgrunden kan bero på fuktskador som uppkommit under en längre tid. Ett dolt fel är i generella termer ett fel som du inte borde ha upptäckt innan köpet. Fastställs det att möglet i ditt hus har sitt ursprung i ett dolt fel så har du rätt till ersättning från säljaren.

Kontakta gärna en bostadsjurist om du misstänker att det finns ett dolt fel i ditt hus. Du kan då få hjälp att kräva ersättning av säljaren.  Du har tio år på dig efter ett köp av fastighet att göra ett dolt fel gällande men inom dessa tio år måste du reklamera inom “skälig tid” vilket bör förstås som att du ska reklamera på en gång.

2.2 Bostadsrätt

Mögel svartmögel bostadsrätt

Om du bor i bostadsrätt kan det bli än mer komplicerat eftersom fler parter kan vara inblandande. För det första kan mögel ha uppkommit på grund av ett dolt fel som redan fanns där när du köpte bostadsrätten. Du har då möjlighet att kräva den tidigare ägaren på ersättning. Meddela även föreningen om du upptäcker mögel i din bostad.

Många frågor uppkommer också runt ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen. Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen är inte alltid helt självklar, och många tvister kring mögel och fuktskador uppstår i just bostadsrättsföreningar. Det är du i egenskap av bostadsrättsinnehavare som ansvarar för inre underhåll i lägenheten. Detta inkluderar bl.a. tätskikt i badrum. Synligt svartmögel i badrummet lär alltså i de flesta fall vara ditt ansvar. Däremot är det bostadsrättsföreningen som normalt ansvarar för de vattenledningar och den ventilation som försörjer alla lägenheter. Det innebär att om svartmöglets utbredning skulle bero på att ventilationen till ditt badrum inte fungerar som den ska så kan det istället vara bostadsrättsföreningen som ska betala för sanering.

För att göra det hela ännu krångligare är det också mycket vanligt att bostadsrättshavare drabbas av fuktskador med medföljande mögel som beror på problem hos grannar. Man kan tycka att det i den högteknologiska tid vi nu lever i inte ska vara en särskilt stor sak att installera en tvättmaskin men faktum är att det årligen uppstår skador för mångmiljonbelopp i svenska hem på grund av felaktigt installerade tvätt- och diskmaskiner. Tyvärr drabbas då också ofta grannen på andra sidan väggen och i värsta fall också de som bor i våningen under. I dessa fall kan den orsakande grannen vara ersättningsskyldig både mot dig och bostadsrättsföreningen beroende på skadornas omfattning. Samtidigt som denne i sin tur måste försöka kräva försäkringsbolag och eventuell entreprenör på ersättning. I dessa sammanhang är det skönt för dig (och kanske även för grannen som faktiskt inte hade ont uppsåt) att det finns en jurist inkopplad som kan reda ut vad som gäller.

Vi på Bostadsjuristerna är mögelexperter. Kanske känner vi inte till de allra senaste saneringsteknikerna men vi är experter på att reda ut ansvarsfrågorna. Har du upptäckt mögel i din bostad vet vi vilka slags undersökningar och underlag som behövs och vi kan företräda dig i förhandlingar med inblandade parter. Självklart kan vi också bistå dig om du i egenskap av säljare får ett krav riktat mot dig, kontakta oss redan idag så berättar vi mer.

[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/oktober/fuktskador-och-mogel-ett-stort-problem-i-inomhusmiljon/

Anlita oss för:

Utredning av ansvarsfrågan

 • Bevaka och gör dina rättigheter gällande.
 • Säkerställ att reklamation görs i rätt ordning och till rätt part.
 • Få en solid juridisk bedömning av dina möjligheter till avhjälpande och/eller ersättning.
 • Slipp lägga ner tid, pengar och energi på ärenden där det inte finns juridisk grund att kräva någon på ansvar.
 • Som säljare eller bostadsrättsförening, få en gedigen bedömning av krav som ställs mot dig/er.

Tvistelösning med hantverkare, säljare eller köpare

 • Skaffa förutsättningar för smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Minimera riskerna för din hälsa genom en snabb praktisk lösning.
 • Få råd om hur du driver processen framåt (bl.a. referenser till besiktningsmän) eller låt oss driva hela processen.
 • Maximera utnyttjande av försäkringar (skadeförsäkring, dolda-fel försäkring m.fl.).

Administrera din ansökan om rättsskydd

 • Minimera kostnaden för juridiska tjänster genom att låta oss sköta din ansökan om rättsskydd.

Ombud vid domstolsprocess

 • Unna dig det bäst kvalificerade ombudet vid en eventuell domstolsprocess.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.