Adam Mokos

Adam har innan sin tid hos oss arbetat på juristbyrå i Stockholm med civilrättsliga tvister och fastighetsrätt. Hos oss arbetar Adam med frågor som berör bostadsrätts- och villaförsäljningar, bostadsrättsföreningar och bostadsentreprenader.

Fastighetsköp, Bostadsrättsjuridik, Entreprenadrätt, Civilprocess