Björn Niklasson

Björn har sedan 1989 arbetat med tvistelösning och försäkringsfrågor. Vid två tillfällen har han agerat ombud i Högsta domstolen med framgångsrikt resultat. Hos oss arbetar Björn med rådgivning samt tvistelösning avs. fastighets- och bostadsrättsförsäljningar samt entreprenader.

Fastighetsköp, Bostadsrättsjuridik, Entreprenadrätt, Civilprocess

Bjorn