Caroline Tillander

Caroline har juristexamen från Stockholms universitet. Innan Bostadsjuristerna har hon arbetat med föreningsjuridik. Hon är dessutom aktiv som ordförande i sin egen bostadsrättsförenings styrelse. Detta i en BRF med över 50 medlemmar. Redan under sin studietid visade sig engagemanget för att hjälpa sina medmänniskor. Detta genom arbete som studiecoach, fadderskap samt projektledare för Juristdagarna. Caroline driver ärenden inom byråns samtliga ämnesområden.

Fastighetsrätt, Bostadsrättsjuridik, Entreprenadrätt, Civilprocess

Caroline