Johanna Wick

Johanna har dubbelexamen från Stockholms universitet. Innan Bostadsjuristerna har hon arbetat på advokatbyrå. Hon har en imponerande karriär som elitidrottare bakom sig, då hon tävlat på högsta nivå i 20 år. Hennes engagemang för kvinnlig individuell idrott har också tagit sig uttryck i föreningslivet, exempelvis genom förhandlingar med kommunpolitiker samt värdegrundsarbete utifrån barnkonventionen. Detta i samarbete med idrottsrörelsens studieförbund (SISU) och Riksidrottsförbundet. Johanna driver ärenden inom byråns samtliga ämnesområden.

Fastighetsrätt, Bostadsrättsjuridik, Entreprenadrätt, Civilprocess