Jonas Håmark

Jonas har dubbelexamen. Dels en juristexamen från Stockholms universitet och dels en snickarexamen, inriktning finsnickeri. Innan Bostadsjuristerna har han samlat på sig en gedigen byggnadsteknisk kompetens. Detta exempelvis genom att han anlitats för att totalrenovera torp, lägga om tak, tilläggsisolera och byta ut befintliga ytterväggar. Jonas har även omfattande erfarenhet av specialsnickerier med betoning på tillverkning av dörr- och glaspartier samt kök. Detta på snickeriföretag vars resultat idag kan ses på Regeringskansliet och Arlanda. Erfarenheterna har inte bara givit en förståelse för snickarens arbetsmoment och konstruktionsfrågor, utan även för VVS, el och plattsättning. Vi kommer dagligen i kontakt med byggnadstekniska moment och det mesta vi arbetar med handlar om den typen av praktiska frågor. Därför tillför Jonas ett unikt djup till våra rättsprocesser. Jonas driver ärenden inom byråns samtliga ämnesområden.

Fastighetsrätt, Bostadsrättsjuridik, Entreprenadrätt, Civilprocess