Kayla Perjons

Kayla har innan sin tid hos oss arbetat på advokat- och juristbyrå i Stockholm med civilrättsliga tvister. Hos oss arbetar Kayla med frågor som berör bostadsrätts- och villaförsäljningar och bostadsentreprenader.

Fastighetsköp, Bostadsrättsjuridik, Entreprenadrätt, Civilprocess