Malin Alm Vagnér

Malin Alm Vagnér är en erfaren jurist som i snart 6 år har arbetat inom föreningsjuridiken. Dvs. med tvistelösning i allmän domstol, hyresnämnd och mark- och miljödomstol samt med föreningsjuridik, stadgar och bostadsrättsföreningars avtal. Malin har tidigare arbetat på HSB Stockholm och har haft en central roll i uppbyggnaden av deras juridiska rådgivning. Dessförinnan har hon arbetat som nämndsekreterare på kommun mot sektor samhällsbyggnad (plan- och bygglovsprocess). Hon har dessutom många års erfarenhet av praktiskt arbete i BRF-styrelser. Hos oss arbetar hon med frågor som berör bostadsrättsföreningar, hyresrätt, bostadsrätts- och villaförsäljningar samt bostadsentreprenader.