Marie Mjöberg

Marie är ett välmeriterat ombud med över 15 års erfarenhet av rättsprocesser. Marie har stor erfarenhet av försäkrings- och bolånefrågor samt obeståndsrätt. Utöver detta har hon undervisat i juridik. Hos oss arbetar Marie med frågor som berör bostadsrättsföreningar, bostadsentreprenader, bostadsrätts- och villaförsäljningar.

Fastighetsköp, Bostadsrättsjuridik, Entreprenadrätt, Civilprocess

Marie