Niklas Tollart

Niklas Tollart är en erfaren advokat som i snart 10 år har arbetat med tvistelösning på bostadsjuridikens område, dels på advokatbyrå och dels för Hyresgästföreningen under 6 år. Niklas har tidigare varit föredragande på Länsrätten och han har också arbetat som Kronofogde. Hos oss arbetar han med frågor som berör bostadsrättsföreningar, hyresrätt, bostadsrätts- och villaförsäljningar samt bostadsentreprenader.

Niklas