Paulina Stein

Paulina är ett erfaret ombud som senast arbetat som tillsynsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, i en beslutsfattande roll. Hon har särskild erfarenhet av tillsynsärenden gällande överträdelser av Plan- och bygglag (PBL) och Plan- och byggförordning (PBF). Förutom juristutbildning har hon även en utbildning som byggnadsingenjör. Hos oss arbetar hon med frågor som berör bostadsentreprenader, bostadsrätts- och villaförsäljningar.