Sofie Hallqvist

Advokat, delägare

Sofie Hallqvist (f.d. Jansson) är, tillsammans med sin man Andreas Hallqvist, grundare och ägare av advokatbyrån Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB. Sofie kände under juridikstudierna vid Stockholms universitet ett särskilt intresse för bostadsjuridiska frågor och juristfirman drogs igång redan efter studierna.

Nu är Sofie en av Sveriges främsta experter på bostadsjuridik. Hon anlitas idag i många olika roller, bland annat som:

  • ombud i bostads- och fastighetstvister, entreprenadtvister och frågor om styrelseansvar,
  • rådgivare vid större byggprojekt och för nya bostadsrättsföreningar,
  • kursledare och föreläsare för branschens jurister (främst entreprenad- och föreningsrätt),
  • extern ordförande och juridisk resurs åt bostadsrättsföreningar och
  • som extern utredare vid myndigheters rapportskrivning.

Sofie har stor processvana och byrån har varit på den vinnande sidan i Högsta domstolen. Bland klienter är hon känd för sin lyhördhet och bland kollegor på byrån för sitt goda humör. Sofie lägger också särskild vikt vid att aktivt fungera som mentor åt byråns yngre jurister.

Fastighetsrätt, Bostadsjuridik, Bostadsrättsjuridik, Avtalsrätt, Hyresrätt, Entreprenadrätt, Styrelseansvar, Civilprocess