Sofie Hallqvist

Sofie Hallqvist (fd. Jansson) är advokat och en av företagets två grundare. Hon har under 10 års tid arbetat som ombud i olika bostadsrelaterade tvister. Idag är hon ägare och hon samordnar byråns ärenden. Sofie anlitas ofta som föreläsare och stämmoordförande.

Fastighetsrätt, Bostadsrättsjuridik, Entreprenadrätt, Civilprocess

Sofie